• Başlangıç Tarihi: 14 Ekim 2017
    • Eğitim Süresi: 32 Saat
    • Eğitim Günü:  Cumartesi / Pazar
    • Eğitim Saati: 16:00 / 18:00
    • Eğitim Modeli : Sınıf Eğitimi

Eğitim Programı

  • Scratch

1. Proje: Algoritma yapısı ve örnek proje
2. Proje:Yazılıma veya tasarıma olan ilgisini ortaya çıkartmaya yönelik uygulama

  • Code Studio