Degerlendirme Formu Hakkında

Bu form 6 bölümden oluşmaktadır.

1.Bölüm Eğitimin Amacı,

2.Bölüm Eğitimin İçeriği,

3.Bölüm Eğitim Malzemeleri,

4.Bölüm Eğitimin Yapıldığı Ortam,

5.Bölüm Eğitmen,

6.Bölüm Bilgi Yazan ve çalışanları hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz sorulardan oluşmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yaptığımız bu çalışmaya zaman ayırarak, bizlere sağladığınız katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

 

 

Eğitimin Adı
Eğitimin Tarihi
Eğitmenin Adı
Katılımcının Adı Soyadı

Lütfen aşağıdaki cümlelerde ifade edilen konuları,1 ile 5 arasında puan vererek değerlendiriniz.


1: Hiç Katılmıyorum


5: Tamamen Katılıyorum

I.EĞİTİMİN AMACI

1. Genel olarak eğitim belirtilen amacına ulaştı mı ?

II.EĞİTİMİN İÇERİĞİ

2.Eğitim önceden belirlenen içeriğe göre işlendi
3.Eğitim içeriği amaçlara tutarlıydı.
4.İçeriği oluşturan konuların sıralanışı uygundu.
5.Eğitim yöntemi ve tekniği konunun anlaşılabilmesi açısından uygun muydu?
6.Uygulamalar yeterliydi.
7.Hedeflenen sürede içerik tamamen aktarıldı.
8.Verilen eğitimin kişisel gelişiminize ve yaptığınız işe katkısı oldu mu?
9.Eğitimde yer alan konular beklentileri karşıladı mı?
10.Kursun süresi yeterli miydi?
Hangi konular hakkında daha fazla zaman ayrılmasını isterdiniz ?
Hangi konular hakkında daha az zaman ayrılmasını isterdiniz ?

III.EĞİTİM MALZEMELERİ

11.Katılımcılara verilen notlar yeterliydi
12.Eğitim esnasında kullanılan slaytlar yeterliydi.
13.Kullanılan ve/veya dağıtılan malzemeler yeterliydi.

IV.ORTAM

14.Eğitimin verildiği sınıf dersi izlemek için yeterliydi.
15.Havalandırma yeterliydi.
16.Sıcaklık yeterliydi.
V.EĞİTMEN
17.Belirtilen gün ve saate sadık kaldı.
18.Eğitimin başında amaçları aktardı.
19.Konuya hakimdi.
20.Eğitime hazırlıklı gelmişti.
21.İçeriği açık ve anlaşılır biçimde anlattı.
22.Eğitimde uygulanan örnekler konuya uygun muydu?
23.Katılımı teşvik etti.
24.İletişim becerilerine sahipti.
25.Eğitmenin diğer derslerine de katılacağım.
Eğitimci ile İlgili Genel Görüş ve Önerileriniz Nelerdir?

VI.BİLGİYAZAN HAKKINDA

26.Çalışanlar güler yüzlü ve saygılıydı.
27.Kullanılan her alan temizdi.
28.Ders esnasında gürültü yoktu.
29.Farklı eğitimlere de BilgiYAZAN'da katılacağım.
Eğitimin Daha Başarılı ve Verimli Olabilmesi İçin Önerileriniz Nelerdir ?